Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

Władze stowarzyszenia

Damian Warzecha

Prezes

Aleksandra Jagodzińska

Sekretarz

Michał Lipa

Webmaster

Elżbieta Bumbul-Mazurek

Członek Zarządu

Agnieszka Horała

Członek Zarządu