Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

CZŁONKOSTWO

Aby móc zarejestrować się drogą internetową, należy wypełnić Formularz rejestracyjny, a następnie opłacić składkę poprzez system PayU. Po zarejestrowaniu się mogą Państwo edytować swoje dane poprzez zalogowanie się do osobistego Profilu Członka PTGiP.

Formularz rejestracyjny – kliknij

Pragnę poinformować, że Zarząd Główny PTGiP prowadzi centralny rejestr członków Towarzystwa. Zebrane w nim informacje pomagają właściwie prowadzić działalność statutową. Gromadzenie danych osobowych odbywa zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich członków Towarzystwa, jak też kandydatów, o wypełnianie/aktualizację danych za pomocą Formularza Rejestracyjnego.

Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer

         
         

Ustawodawca nie przewidział możliwości dokumentowania otrzymanych składek członkowskich fakturą (fakturą, fakturą VAT lub wewnętrzną), w związku z tym dowodami potwierdzającymi przyjęcie składki członkowskiej mogą być tylko: wyciąg bankowy, dowód wpłaty KP itp.

Przypominamy wszystkim członkom PTGiP o statutowym obowiązku opłacenia składek.

Aktualna wysokość składki członkowskiej wynosi:

  • osoby po specjalizacji — 200 zł,
  • osoby w trakcie specjalizacji —100 zł.

Termin opłacania składek za rok 2019: 31.03.2019 r.

Wyłącznie terminowe opłacenie składki gwarantuje dostęp do wszystkich numerów Ginekologii i Perinatologii Praktycznej.

Opłacenie składki po terminie uprawnia do otrzymywania Ginekologii i Perinatologii Praktycznej, począwszy od najbliższego numeru wydanego po dniu opłacenia składki.

Z przykrością informujemy, że nie ma możliwości zamówienia numerów archiwalnych.

           

Składki członkowskie wpłacane są przez członków Towarzystwa bezpośrednio przez system E-skarbnik, za pośrednictwem strony PTGiP ( www.ptgin.pl).

       

Dopuszcza się wpłaty składek członkowskich bezpośrednio na konto Zarządu Głównego PTGiP:

ING Bank Śląski

75 1050 1953 1000 0023 13116887

z podaniem w tytule: imienia, nazwiska oraz ODDZIAŁU do którego przynależy wpłacający.

   

Składki bez opisu będą zwracane nadawcy.

Należy pamiętać, że systemie MedKey (E-Skarbnik) widoczne są wyłącznie składki opłacone przez stronę internetową Towarzystwa.

Dla składek opłaconych na rachunek Towarzystwa prowadzona jest osobna ewidencja.