Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

Czasopisma

Ginekologia Polska

Miesięcznik, wydawany w wersji elektronicznej, do pobrania ze strony Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Dostęp do czasopisma jest bezpłatny.

Więcej >

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna

Kwartalnik, wydawany w wersji papierowej i przesyłany do członków Towarzystwa (opłacających składki członkowskie). Wersja elektroniczna dostępna na stronie Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników — dostęp dodatkowo płatny.

Więcej >