Certyfikat Umiejętności PTGiP -USG PIERSI

Certyfikat Umiejętności PTGiP -USG PIERSI

PTGiP Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników umożliwia lekarzom zarejestrowanym jako czynni członkowie PTGiP (opłacający składki) uzyskanie Certyfikatu Umiejętności Wykonywania Badań Ultrasonograficznych Piersi

Aby uzyskać "Certyfikat Umiejętności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników Wykonywania Badań Ultrasonograficznych Piersi należy spełnić łącznie poniższe 4 warunki:

1.. Uzyskać Certyfikat uczestnictwa w Kursie USG piersi z warsztatami praktycznymi, akredytowany przez PTGiP, dedykowany do uzyskania Certyfikatu Umiejętności wykonywania Badań Ultrasonograficznych PiersiKurs Podstawowy

2. Uzyskać Certyfikat uczestnictwa w Kursie USG piersi z warsztatami praktycznymi, akredytowany przez PTGiP, dedykowany do uzyskania Certyfikatu Umiejętności w zakresie wykonywania Badań Ultrasonograficznych Piersi - Kurs Zaawansowany

d. Przesłać do organizatora kursu 20 obrazów USG piersi

  1. Certyfikat jest ważny 4 lata od daty jego wydania.

Po uzyskaniu kompletu certyfikatów/ dyplomów należy je przesłać na adres biura ZG:

Kliknij, aby zobaczyć adres email

 

Certyfikat USG PTGiP zostanie wystawiony w ciągu 60 dni po wcześniejszej weryfikacji dokumentów