Opublikowany: 01/05/2022

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników zawiadamia o zwołaniu Posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

1
12