Opublikowany: 21/12/2022

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2023

1

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników informuje, że na podstawie §20 pkt 2 STATUTU PTGiP podczas posiedzenia
w dniu 02.06.2022 r. w Zakopanem podjął  Uchwałę ZG  o zmianie wysokości składek członkowskich.

Z DNIEM 01.01.2023 wysokość składek członkowskich wynosi:

- osoby po specjalizacji — 300 zł,

- osoby w trakcie specjalizacji —150 zł.

Termin opłacania składek: do 31 marca roku którego dotyczy wpłata

Składki członkowskie wpłacane są przez członków Towarzystwa bezpośrednio przez system E-skarbnik, za pośrednictwem strony PTGiP (www.ptgin.pl).