Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

Nagroda Banku Komórek Macierzystych

Szanowni Państwo,

ogłaszamy rozpoczęcie rekrutacji w ramach konkursu o Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego fundowaną przez Polski Bank Komórek Macierzystych. Jest to nagroda indywidualna lub zespołowa, przyznawana za badania naukowe nad komórkami macierzystymi w ginekologii lub perinatologii. Konkurs skierowany jest wyłącznie do Członków PTG. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody, wraz z dokumentacją w formie pisemnej i elektronicznej, powinny być nadsyłane w dniach 520 maja 2017 r. na adres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (Warszawa, ul. Cybernetyki 7 m. 87, ptgin.biuro@gmail.com).

Uwaga!

Uprzejmie informujemy, że laureatem pierwszej edycji Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników ufundowanej przez Polski Bank Komórek Macierzystych za badania nad komórkami macierzystymi w ginekologii i perinatologii został Pan Profesor Rafał Stojko – Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach.
Serdecznie gratulujemy!