Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

Kontakt

Zarząd Główny PTGP:
ul. Cybernetyki 7F/87
02–677 Warszawa

NIP: 5261746830

Biuro PTGP:
Dyrektor Biura
Kamil Romańczuk
tel.: 690 902 989

e-mail:

Opłaty składek członkowskich można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem systemu PayU po uprzednim zalogowaniu się na indywidualne konto członkowskie.