Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

Konferencje

RCOG 2018 World Congress

Data rozpoczęcia: 22 Marzec 2018 | Data zakończenia: 24 Marzec 2018 | Miejsce: Polska