Członkostwo

Aby móc zarejestrować się drogą internetową, należy wypełnić Formularz rejestracyjny, a następnie opłacić składkę poprzez system PayU. Po zarejestrowaniu się mogą Państwo edytować swoje dane poprzez zalogowanie się do osobistego Profilu Członka PTGiP. Formularz rejestracyjny – kliknij

 

 

Pragnę poinformować, że Zarząd Główny PTGiP prowadzi centralny rejestr członków Towarzystwa. Zebrane w nim informacje pomagają właściwie prowadzić działalność statutową. Gromadzenie danych osobowych odbywa zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich członków Towarzystwa, jak też kandydatów, o wypełnianie/aktualizację danych za pomocą Formularza Rejestracyjnego.

Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Połozników
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer

Składki członkowskie

Ustawodawca nie przewidział możliwości dokumentowania otrzymanych składek członkowskich fakturą (fakturą, fakturą VAT lub wewnętrzną), w związku z tym dowodami potwierdzającymi przyjęcie składki członkowskiej mogą być tylko: wyciąg bankowy, dowód wpłaty KP itp.
 
Przypominamy wszystkim członkom PTGiP o statutowym obowiązku opłacenia składek.
Aktualna wysokość składki członkowskiej wynosi:
  • osoby po specjalizacji — 200 zł,
  • osoby w trakcie specjalizacji —100 zł.
Termin opłacania składek za rok 2019: 31.03.2019 r.
 
Składki członkowskie wpłacane są przez członków Towarzystwa bezpośrednio przez system E-skarbnik, za pośrednictwem strony PTGiP (www.ptgin.pl).

Nr konta

 
Dopuszcza się wpłaty składek członkowskich bezpośrednio na konto Zarządu Głównego PTGiP:
ING Bank Śląski
75 1050 1953 1000 0023 13116887
z podaniem w tytule: imienia, nazwiska oraz ODDZIAŁU do którego przynależy wpłacający.
 
Składki bez opisu będą zwracane nadawcy.
 
Należy pamiętać, że systemie MedKey (E-Skarbnik) widoczne są wyłącznie składki opłacone przez stronę internetową Towarzystwa.
 
Dla składek opłaconych na rachunek Towarzystwa prowadzona jest odrębna ewidencja.