Aktualności

 

 

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci

Profesora Jerzego Mielnika

wieloletniego kierownika Kliniki i Instytutu Położnictwa i Chorób 

Kobiecych w Gdańsku,

Członka Polskiego Towarzystwa

 

Ogłaszamy rozpoczęcie rekrutacji w ramach IV edycji „Konkursu o przyznanie Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników” 2021-fundowanej przez Polski Bank Komórek Macierzystych

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników mam zaszczyt zaprosić wszystkich Członków naszego Towarzystwa: ginekologów, położników i perinatologów, lekarzy w trakcie

Stanowisko PTGiP dotyczące szczepień kobiet ciężarnych przeciwko COVID19.

Zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, na podstawie analizy opublikowanych danych światowych, jak

Doroczny Egzamin EUROPEAN BOARD & COLLEGE OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY (EBCOG) dzięki któremu można zdobyć tytuł "European Fellowof Obstetrics and Gynaecology (EFOG)"

"European Fellowof Obstetrics

W związku z opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia Komunikatem w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów

1

Nagroda im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich

Fundacja Kościuszkowska

ogłasza konkurs na najlepszą oryginalną publikację naukową z zakresu medycyny klinicznej

W tym roku nagrodę 15 000 USD

Wrocław dnia 28.01.2021

 

 

W związku z opublikowanym w dniu 27.01.2021 wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (wydanym 22 października 2020 r) dotyczącym zgodności z Konstytucją RP art. 4a ust. 1 pkt

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników ogłasza 
konkurs na stanowisko Redaktora Naczelnego miesięcznika „Ginekologia Polska”

 

Wymagania oraz szczegółowe informacje przedstawiono w Regulaminie